Nowości Wydawnicze Harmonia

Kartka z kalendarza, Co dzień naprzód, Matematyka, Znajomy - Nieznajomy

Okładka
Agnieszka Borowska-Kociemba
Małgorzata Krukowska

POZNAJĘ I ROZUMIEM ŚWIAT 4

Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, dla przedszkoli i zespołów rewalidacyjno-wychowawczych

Praca z kartami angażuje zmysły, w szczególności zmysł dotyku.

Okładka
Agnieszka Borowska-Kociemba
Małgorzata Krukowska

POZNAJĘ I ROZUMIEM ŚWIAT 3

Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, dla przedszkoli i zespołów rewalidacyjno-wychowawczych

Praca z kartami angażuje zmysły, w szczególności zmysł dotyku.

Okładka
Agnieszka Borowska-Kociemba
Małgorzata Krukowska

POZNAJĘ I ROZUMIEM ŚWIAT 2

Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, dla przedszkoli i zespołów rewalidacyjno-wychowawczych

Praca z kartami angażuje zmysły, w szczególności zmysł dotyku.

Okładka
Agnieszka Borowska-Kociemba
Małgorzata Krukowska

POZNAJĘ I ROZUMIEM ŚWIAT 1

Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, dla przedszkoli i zespołów rewalidacyjno-wychowawczych

Praca z kartami angażuje zmysły, w szczególności zmysł dotyku.

Okładka
Alicja Tanajewska
Renata Naprawa

PRZYSZŁA WIOSNA

Karty pracy dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

Karty pracy są przeznaczone dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

Okładka
Alicja Tanajewska
Renata Naprawa

Nareszcie Lato

Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, dla przedszkoli i zespołów rewalidacyjno-wychowawczych

Praca z kartami angażuje zmysły, w szczególności zmysł dotyku.

Okładka
Alicja Tanajewska
Renata Naprawa

JEST JUŻ JESIEŃ

Karty pracy dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

Karty pracy są przeznaczone dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

Okładka
Alicja Tanajewska
Renata Naprawa

NADESZŁA ZIMA

Karty pracy dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

Karty pracy są przeznaczone dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

Okładka
Małgorzata Szewczyk

KARTKA Z KALENDARZA

Zestaw tematycznych kart pracy

Zestaw składa się z 40 dwustronnych kart pracy oraz materiałów uzupełniających zawierających m.in. zadania plastyczne. Głównym celem publikacji jest chronologiczne porządkowanie wydarzeń z życia dziecka i zrozumienie przez nie upływu czasu.

Okładka
Maria Dawidowicz
Katarzyna Kozak

CO DZIEŃ NAPRZÓD!

Oto Ja

Zadania mają na celu poszerzanie wiedzy dziecka o samym sobie, o najbliższym i dalszym otoczeniu, o zachodzących w świecie prawidłowościach. Pomagają rozwijać myślenie przyczynowo-skutkowe, funkcje percepcyjne oraz sprawność grafomotoryczną.

Okładka
Maria Dawidowicz
Katarzyna Kozak

CO DZIEŃ NAPRZÓD!

Oto my

Zadania mają na celu poszerzanie wiedzy dziecka o samym sobie, o najbliższym i dalszym otoczeniu, o zachodzących w świecie prawidłowościach. Pomagają rozwijać myślenie przyczynowo-skutkowe, funkcje percepcyjne oraz sprawność grafomotoryczną.

Okładka
Maria Dawidowicz
Katarzyna Kozak

CO DZIEŃ NAPRZÓD!

Oto świat

Zadania mają na celu poszerzanie wiedzy dziecka o samym sobie, o najbliższym i dalszym otoczeniu, o zachodzących w świecie prawidłowościach. Pomagają rozwijać myślenie przyczynowo-skutkowe, funkcje percepcyjne oraz sprawność grafomotoryczną.

Okładka
Agnieszka Borowska-Kociemba
Małgorzata Krukowska

MATEMATYKA - Część 1

Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Karty pracy (część 1) zawierają zadania dotyczące elementarnych pojęć matematycznych

Okładka
Agnieszka Borowska-Kociemba
Małgorzata Krukowska

MATEMATYKA - Część 2

Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Karty pracy (część 2) zawierają zadania dotyczące elementarnych pojęć matematycznych

Okładka
Justyna Janosz, Małgorzata Kurowska

ZNAJOMY - NIEZNAJOMY

Karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Materiały zawierają grę utrwalającą prawidłowe zachowania w kontaktach z innymi ludźmi, teksty do czytania dostosowane do umiejętności ucznia oraz zadania matematyczne dotyczące zagadnień związanych z orientacją przestrzenną, wielkością, licznością, tworzeniem zbiorów i szacowaniem.

Niepełnosprawność Intelektualna

Karty pracy dla dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną

Okładka
Agnieszka Borowska-Kociemba
Małgorzata Krukowska

KARTY PRACY - Jesień

Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Karty zawierają ćwiczenia z zakresu rozumienia mowy, nazywania i poznawania przedmiotów, czynności i zjawisk.

Okładka
Agnieszka Borowska-Kociemba
Małgorzata Krukowska

KARTY PRACY - Wiosna, Lato

Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Karty zawierają ćwiczenia z zakresu rozumienia mowy, nazywania i poznawania przedmiotów, czynności i zjawisk.

Okładka
Agnieszka Borowska-Kociemba
Małgorzata Krukowska

KARTY PRACY - Zima

Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Karty zawierają ćwiczenia z zakresu rozumienia mowy, nazywania i poznawania przedmiotów, czynności i zjawisk.

Funkcjonowanie Społeczne i Osobiste

Karty pracy dla dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną

Okładka
Agnieszka Borowska-Kociemba
Małgorzata Krukowska

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE - jesień

Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Karty mogą być wykorzystywane przez rodziców do pracy z dziećmi w domu w celu podtrzymania ciągłości procesu edukacyjnego, a także jako urozmaicenie codziennych zajęć.

Okładka
Agnieszka Borowska-Kociemba
Małgorzata Krukowska

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE - lato

Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Karty mogą być wykorzystywane przez rodziców do pracy z dziećmi w domu w celu podtrzymania ciągłości procesu edukacyjnego, a także jako urozmaicenie codziennych zajęć.

Okładka
Agnieszka Borowska-Kociemba
Małgorzata Krukowska

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE - wiosna

Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Karty mogą być wykorzystywane przez rodziców do pracy z dziećmi w domu w celu podtrzymania ciągłości procesu edukacyjnego, a także jako urozmaicenie codziennych zajęć.

Okładka
Agnieszka Borowska-Kociemba
Małgorzata Krukowska

FUNKCJONOWANIE OSOBISTE I SPOŁECZNE - zima

Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Karty mogą być wykorzystywane przez rodziców do pracy z dziećmi w domu w celu podtrzymania ciągłości procesu edukacyjnego, a także jako urozmaicenie codziennych zajęć.

Ja i Mój Świat

Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Okładka

Ja i Mój Świat - Karty Pracy

Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Etap obrazka

Kary Pracy pozwalają na utrwalenie i pogłębienie wiedzy społeczno-przyrodniczej przedstawionej w podręczniku „Ja i mój świat”.

Okładka

Ja i Mój Świat - Zadania Domowe

Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Etap obrazka

Publikacja pozwala na systematyczne, zaplanowane wprowadzanie treści edukacyjnych związanych z poznawaniem środowiska społeczno-przyrodniczego.

Okładka

Ja i Mój Świat - PODRĘCZNIK część 1

Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Etap obrazka

Publikacja pozwala na systematyczne, zaplanowane wprowadzanie treści edukacyjnych związanych z poznawaniem środowiska społeczno-przyrodniczego.

Okładka

Ja i Mój Świat - PODRĘCZNIK część 2

Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Etap obrazka

Publikacja pozwala na systematyczne, zaplanowane wprowadzanie treści edukacyjnych związanych z poznawaniem środowiska społeczno-przyrodniczego.

Okładka

Ja i Mój Świat - CD,DVD

Piosenki, prezentacje i zabawy dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Prezentacje multimedialne to innowacyjna, atrakcyjna dla uczniów pomoc dydaktyczna, utrwalająca zdobytą wiedzę.


Okładka

Ja i Mój Świat 2 - PODRĘCZNIK część 1

Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Etap wyrazu

Publikacja wprowadza uczniów w świat czytania, zarówno metodą globalną, jak i syntetyczno-analityczną. Celem podręcznika jest kształcenie nowej umiejętności – rozpoznawania etykiet wyrazów.

Okładka

Ja i Mój Świat 2 - PODRĘCZNIK część 2

Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Etap wyrazu

Publikacja wprowadza uczniów w świat czytania, zarówno metodą globalną, jak i syntetyczno-analityczną. Celem podręcznika jest kształcenie nowej umiejętności – rozpoznawania etykiet wyrazów.

Okładka

Ja i Mój Świat 2 - KARTY PRACY

Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Etap wyrazu

Publikacja wprowadza uczniów w świat czytania, zarówno metodą globalną, jak i syntetyczno-analityczną. Celem publikacji jest kształcenie nowej umiejętności – rozpoznawania etykiet wyrazów.

Okładka

Ja i Mój Świat 2 - Zadania Domowe

Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Etap wyrazu

Publikacja wprowadza uczniów w świat czytania, zarówno metodą globalną, jak i syntetyczno-analityczną. Celem publikacji jest kształcenie nowej umiejętności – rozpoznawania etykiet wyrazów.

Okładka

Ja i Mój Świat 2 - PIOSENKI I ZABAWY

Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Etap wyrazu

Publikacja wprowadza uczniów w świat czytania, zarówno metodą globalną, jak i syntetyczno-analityczną. Celem publikacji jest kształcenie nowej umiejętności – rozpoznawania etykiet wyrazów.

Okładka

Ja i Mój Świat 2 - Prezentacje

Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Etap wyrazu

Publikacja wprowadza uczniów w świat czytania, zarówno metodą globalną, jak i syntetyczno-analityczną. Celem publikacji jest kształcenie nowej umiejętności – rozpoznawania etykiet wyrazów.


Okładka

Ja i Mój Świat 3 - Podręcznik część 1

Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Etap zdania

Treści publikacji koncentrują się wokół najbliższego otoczenia ucznia: zjawisk i środowisk przyrodniczych oraz zdarzeń ważnych w życiu dziecka i jego rodziny

Okładka

Ja i Mój Świat 3 - Podręcznik część 2

Lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Etap wyrazu

Publikacja wprowadza uczniów w świat czytania, zarówno metodą globalną, jak i syntetyczno-analityczną. Celem publikacji jest kształcenie nowej umiejętności – rozpoznawania etykiet wyrazów.

Uczę się z kartami pracy

Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Okładka
Agnieszka Borowska-Kociemba
Małgorzata Krukowska

Uczę się z kartami pracy - Część 1

Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Karty pracy z elementami przysposobienia do pracy.

Okładka
Agnieszka Borowska-Kociemba
Małgorzata Krukowska

Uczę się z kartami pracy - Część 2

Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Karty pracy z elementami przysposobienia do pracy.

Okładka
Agnieszka Borowska-Kociemba
Małgorzata Krukowska

Uczę się z kartami pracy - Część 3

Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Karty pracy z elementami przysposobienia do pracy.

Okładka
Agnieszka Borowska-Kociemba
Małgorzata Krukowska

Uczę się z kartami pracy - Część 4

Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Karty pracy z elementami przysposobienia do pracy.

Diagnoza Rozwoju Ucznia

Karty pracy dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym

Okładka
Alicja Tanajewska, Renata Naprawa

DIAGNOZA ROZWOJU UCZNIA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM

Arkusz monitoringu rozwoju ucznia

Okładka
Alicja Tanajewska, Renata Naprawa

DIAGNOZA ROZWOJU UCZNIA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM

Indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny

Okładka
Alicja Tanajewska, Renata Naprawa

DIAGNOZA ROZWOJU UCZNIA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM

Karty Pracy

Okładka
Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Dorota Kołodziejska

DIAGNOZA ROZWOJU DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM NAUKI W SZKOLE

Karty Pracy

Poznajemy zawody i miejsca pracy

Karty pracy dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną

Okładka
Joanna Bladowska, Aleksandra Szakiewicz

POZNAJEMY ZAWODY I MIEJSCA PRACY - KARTY PRACY

Ćwiczenia rozwijające sprawność grafomotoryczną oraz procesy poznawcze dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Okładka
Joanna Bladowska, Aleksandra Szakiewicz

POZNAJEMY ZAWODY I MIEJSCA PRACY - Materiały Edukacyjne

Ćwiczenia rozwijające sprawność grafomotoryczną oraz procesy poznawcze dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Inne Karty Pracy

Pozostale publikacje Kart pracy Wydawnictwa

Okładka
Justyna Janosz, Małgorzata Kurowska

BOŻE NARODZENIE

Karty pracy dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Karty pracy opierają się na materiale obrazkowym i wyrazowym, służą nauce czytania globalnego i doskonalą umiejętność liczenia.

Okładka
Joanna Bladowska, Aleksandra Szakiewicz

Odżywianie

Ćwiczenia rozwijające umiejętność słuchania, mówienia i myślenia

Materiały przeznaczone są dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Okładka
Agnieszka Borowska-Kociemba
Małgorzata Krukowska

PLASTYKA

Obrazy konturowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Karty pracy (część 1) zawierają zadania dotyczące elementarnych pojęć matematycznych